Konferenca e III-të Rajonale kundër Terrorizmit (CT) organizuar nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC)

Tryezë pune rajonale e Forumit kundër Terrorizmit Global (GCTF)
12/12/2018
Takimet e Qendrës CVE me Drejtoritë Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore (DAR/ZA)
25/12/2018

Konferenca e III-të Rajonale kundër Terrorizmit (CT) organizuar nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC)

Qendra CVE u ftua të marrë pjesë në Konferencën e Tretë Koordinuese Rajonale kundër Terrorizmit (CT) dhe Parandalimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (P/CVE) në Evropën Juglindore (SEE), e mbajtur në Stamboll të Turqisë më 11-12 Dhjetor 2018. Ajo u organizua nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) në bashkëpunim me Qeverinë dhe Ministrinë e Brendshme të Turqisë, së bashku me Iniciativën e Qeverisjes Integruese të Qeverisjes së Brendshme (IISG).

Konferenca është një vazhdim i konferencës së dytë rajonale të CT dhe P/CVE, e mbajtur në Slloveni vitin e kaluar dhe mbledh përfaqësuesit e qeverive kombëtare, organizatave ndërkombëtare dhe rajonale dhe iniciativave aktive në fushën e luftës kundër terrorizmit, parandalimit dhe përballimit të ekstremizmit të dhunshëm në Evropën Juglindore, duke diskutuar për rritjen e bashkëpunimit dhe koordinimit të programeve dhe aktiviteteve të CT dhe P/CVE në këtë rajon.

Fokusi ishte rritja e përpjekjeve aktuale rajonale me synim parandalimin e radikalizimit online, që mund të çojë në veprime terroriste që keqpërdorin hapësirën virtuale dhe atë kibernetike. Gjate konferencës të pranishmit u njohën me një botim mbi fushëbetejën e re virtuale në hapësirën kibernetike. Një risi në fushën e këtij bashkëpunimi rajonal është marrja e kryesisë së Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC) nga përfaqësues të Shtetit Shqiptar.