Studime

10/01/2022

Broshurë për prindërit – Roli i tyre në mbrojtjen e fëmijëve nga ekstremizmi i dhunshëm

Broshure per prinder_Save the Children
10/01/2022

Broshurë për mësuesit – Aktorët kryesorë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm

Broshure per mesues_Save the Children  
10/01/2022

Broshurë për nxënësit – Si mund të flasin nxënësit për ekstremizmin e dhunshëm

Broshure per femijet_Save the Children  
24/06/2021

UDHËZUES për “Problemet Socio-Ekonomike dhe Ndikimi i tyre në Radikalizimin e Grave në Ballkanin Perëndimor”

Udhëzues Problemet socio-ekonomike dhe ndikimi i tyre (shqip)
25/05/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm publikoi studimin: “Eksplorimi i zhvillimit të një komunikimi strategjik në P/CVE në Shqipëri – Qasje e bazuar në kërkim”