Broshurë për nxënësit – Si mund të flasin nxënësit për ekstremizmin e dhunshëm

Drejtori i Qendrës CVE prezantoi progresin e Shqipërisë në proceset RRR në Konferencën Ndërkombëtare “Roli i grave dhe fëmijve në terrorizëm”
16/12/2021
Broshurë për mësuesit – Aktorët kryesorë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm
10/01/2022

Broshurë për nxënësit – Si mund të flasin nxënësit për ekstremizmin e dhunshëm