Aktivitete

03/02/2021

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në webinarin mbi dialogun ndërkulturor, ndërbesimtar dhe ndërfetar në Ballkanin Perëndimor

28/01/2021

Qendra CVE së bashku me Qendrën për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes (CSDG) zhvilloi tryezën e punës në kuadër të projektit “Kryerja e kërkimit për drejtimin e mesazheve P/CVE në Bashkinë e Tiranës dhe mbështetja e Qendrës Shqiptare të CVE-së për zhvillimin e kapaciteteve kërkimore dhe strategjike të komunikimit”

24/07/2020

Drejtori i Qendrës CVE mbështet zhvillimin e seminarit të dytë kombëtar për OSHC-të që punojnë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm ka mbështetur bashkëpunimin me Qendrën për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) në kuadër të zhvillmit të seminarit të dytë kombëtar […]
10/07/2020

Qendra CVE merr trajnim mbi “metodat e kërkimit shkencor” organizuar nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në bashkëpunim me Qendrën për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes (CSDG), me mbështetjen e Hedayah, zhvilloi seminarin  mbi “metodat e […]
11/06/2020

Qendra CVE dhe MASR në takimin e parë informues me drejtorët e drejtorive rajonale të arsimit parauniversitar për ri-integrimin e fëmijve të kthyer nga Siria në shkollë

Në kuadër të zbatimit të planit të veprimit për ri-integrimin e fëmijëve të kthyer nga Siria në shkollë, koordinatorja për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë […]
11/06/2020

Qendra CVE dhe Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) zhvillojnë seminar me të rinjtë e Ballkanit Perëndimor për parandalimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm së bashku me Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal (Regional Cooperation Council) zhvilluan një seminar me të rinjtë nga shtetet e […]