Aktivitete

09/08/2022

Drejtori i Qendrës CVE zhvillon vizitë zyrtare në Republikën e Kosovës.Drejtori i Qendrës CVE zhvillon vizitë zyrtare në Republikën e Kosovës.

25/05/2022

Drejtori i Qendrës CVE kontribut në seminarin “Identifikimi i nevojave, sfidave dhe zgjidhjeve për menaxhimin pas daljes nga burgu dhe bashkëpunimi ndër-institucional në fushën e deradikalizimit, ri-integrimit dhe rehabilitimit të dënuarve të ekstremizmit të dhunshëm”.

18/05/2022

Qendra CVE dhe CSDG koordinuan punën për ciklin e trajnimeve mbi komunikimin strategjik për punonjësit e institucioneve të përfshira në zbatimin e P/KEDH

11/05/2022

Drejtori i Qendrës CVE zhvilloi leksion të hapur me studentë të Universitetit Mesdhetar për ndërgjegjsimin dhe parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm

22/04/2022

Qendra CVE pjesë e trajnimit të GCERF për qasjen e psikologëve ndaj historive traumatike dhe mbi çështjet e reagimit ndaj stresit

07/04/2022

Drejtori i Qendrës CVE në takim me Drejtorin e AKR për bashkëpunim institucional në fushën e rinisë.