Aktivitete

19/10/2021

Drejtori i Qendrës CVE takohet me perfaqesues të Ambasadës Franceze me fokus rolin e Frances ne Shqiperi dhe ne rajonin e BP për çështjet e ekstremizmit të dhunshëm

13/10/2021

Qendra CVE ishte e ftuar në takimin virtual të grupit të punës të Koalicionit Global për Luftën kundër Luftëtarëve të Huaj Terroristë

13/10/2021

Qendra CVE finalizoi ciklin e trajnimeve dy-ditore të anëtarëve të Këshillave Vendore të Sigurisë Publike në disa bashki në vend, mbi pranimin në komunitet për të kthyerit nga zonat e konfliktit

12/10/2021

Qendra CVE pjesë e takimit të ekspertëve për “Qytetaria digjitale dhe shkrimi mediatik në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm”

12/10/2021

Drejtori i Qendrës CVE, Znj. Dervishi kontribuoi në takimin e VIII-të të Rrjetit Rajonal të Koordinatorëve i kryesuar nga Këshilltari Rajonal i BE -së për Sigurinë

08/10/2021

Qendra CVE kontribuon në forumin III Ndërinstitucional për Planin e Veprimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mbi përmirësimin e kapaciteteve penitenciare për adresimin e radikalizmit në burgje në Ballkanin Perëndimor.