Aktivitete

01/11/2021

Qendra CVE pjesë e simpoziumit të GCERF në Shkup mbi rehabilitimin në komunitet të të kthyerve nga zonat e konfliktit

26/10/2021

Vizitë në Prishtinë për bashkëpunim në sistemin universitar në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm

25/10/2021

Qendra CVE koordinoi forumin e tretë ndërinstitucional me BE dhe KE për Planin e Veprimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në zbatim nga IANS.

21/10/2021

Drejtori i Qendrës CVE përshëndet punimet e Konferencës Rajonale “Rimendimi i Tolerancës Fetare midis Partnerëve të Ballkanit Perëndimor” me Komitetin Shqiptar të Helsinkit

20/10/2021

Qendra CVE zhvillon tryezën e parë të Grupit Ndër-institucional të punës për hartimin e Strategjisë Kombëtare për Parandalimin dhe Kundërshtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Planin e Veprimit 2022-2026.

19/10/2021

Qendra CVE zhvilloi takim me ekspertë psikologë mbi situatën e shtetasve të riatdhesuar në fazën e tretë