Aktivitete

20/11/2019

Qendra CVE realizon trajnimin e katërt të organizatave të shoqërisë civile të qarkut të Tiranës lidhur me parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm.

Qendra CVE në bashkëpunim me Këshillin Ndërfetar dhe me Qendrën për Nisma Ligjore Qytetare (QNLQ), realizoi trajnimin e katërt të organizatave të shoqërisë civile të qarkut […]
19/11/2019

Qendra CVE zhvillon takime informuese për ekstremizmin e dhunshëm në Qarkun Gjirokastër

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në kuadër të Planit Kombëtar të Veprimit CVE, përgjatë muajit nëntor, zhvilloi takime informuese dhe ndërgjegjësuese me bashkitë e qarkut të Gjirokastrës, konkretisht […]
14/11/2019

Qendra CVE dhe grupi i punës ndër-institucional zhvillojnë takimin e tyre të parë për zbatimin e planit të kthimit dhe ri-integrimit të shtetasve që ndodhen në kampet e qëndrimit në Siri

Qendra CVE s  bashku me grupin e pun s nd r-institucionale ministrore zhvilluan takimin e par  mes tyre r t  mir organizuar pun n lidhur me […]
12/11/2019

Koordinatori Kombëtar prezanton programin kombëtar dhe sfidat në lidhje me ri-integrimin e luftëtarëve të huaj terroristë në tryezën e punës organizuar nga Qendra për Bashkëpunim të Sigurisë (Racviac), mbajtur në Zagreb të Kroacise nga 11-13 Nentor

Koordinatori Kombëtar për cështjet e ekstremizmit të dhunshëm prezantoi programin kombëtar, politikat, mësimet e marra dhe sfidat në lidhje me ri-integrimin e Luftetarëve të Huaj Terroristë […]
31/10/2019

Qendra CVE dhe IOM, bashkë në ri-integrimin e shtetasve shqiptarë të kthyer nga Siria

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm zhvilloi një takim me përfaqësuesen e lartë të Zyrës Ndërkombëtare të Migracionit (IOM) për rajonin me fokus gratë dhe […]
25/10/2019

Qendra CVE me aktorë të tjerë në sesione informimi me të rinjtë në procesin e mbikqyrjes së provës

Qendra Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm vazhdon ndërgjegjësimin e të rinjve në proces mbikëqyrjeje të Shërbimit të Provës në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit të […]