Aktivitete

07/10/2021

Qendra CVE prezanton rolin dhe misionin e saj në trajnimin “Instituti për Gratë dhe Vajzat në Politikat e Sigurisë Kombëtare dhe Ndërkombëtare II”, organizuar nga CRLDS Albania

05/10/2021

Drejtori i Qendrës CVE dha kontributin e saj si paneliste në “Side Event” organizuar nga GCERF

30/09/2021

Qendra CVE kontribuoi në “Side Event” organizuar nga Rrjeti i Qyteteve të Forta

29/09/2021

Qendra CVE mbështet nismën e fushatës informuese mbi “Portali unik për sinjalizimin e faqeve të internetit me përmbajtje të paligjshme”

28/09/2021

Qendra CVE bashkëorganizon me misionin e Terre des Hommes në Shqipëri trajnimin “Pranimi në komunitete i familjeve/fëmijve të kthyera nga zonat e konfliktit dhe roli parësor i Këshillave Vendorë të Sigurisë Publike në procesin e ri-integrimit të tyre”

16/09/2021

Qendra CVE merr pjesë në konferencën “Conference Hall, Religions, Freedoms and Democracy” në Universitetin Bedër