Evente

14/10/2021

Konferenca rajonale e bashkëorganizuar nga Qendra CVE dhe Prezenca e OSBE-së në Shqipëri përshëndetet nga kreu i Prezencës së OSCE-së në Shqipëri Z. Vicenzo Del Monaco.

14/10/2021

Qendra CVE organizoi në bashkëpunim me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri konferencën rajonale “Roli i gruas kundër ekstremizmit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor”

01/10/2021

Qendra CVE pjesë e takimit rajonal të Shkupit për ndërtimin e kapaciteteve institucionale në Ballkanin Perëndimor mbi sfidat e procesit të ri-integrimit të të kthyerve nga zonat e konfliktit

10/09/2021

Qendra CVE realizoi një takim me palën homologe maqedonase për shkëmbimin e eksperiencave mbi proceset e Rehabilitimit dhe Ri-integrimit të ish-luftëtarve të huaj dhe familjeve të tyre.

12/08/2021

Qendra CVE kontribuoi në seminarin “Vlerësimi i riskut dhe zvogëlimi i tij”, organizuar nga GCERF

10/08/2021

Drejtori i Qendrës CVE mirëpret delegacionin nga Emiratet e Bashkuara Arabe, të kryesuar nga kreu i organizatës Hedayah