Evente

01/02/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Oraganizata Terre des hommes firmosin marrëveshjen e bashkëpunimit mes tyre mbi procesin e ri-integrimit të të riatdhesuarve nga vendet e konfliktit

17/09/2020

Qendra CVE përmbylli projektin me USAID/PLGP mbi fuqizimin e mekanizmave vendorë dhe të shoqërisë civile ndaj fenomenit të radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm

19/12/2019

Qendra CVE zhvillon takimin e dytë me grupin ndërministror për realizimin e planit ndër-institucional të procesit të ri-integrimit të personave të kthyer nga Siria.

Në pritje të kthimit të shtetasve shqiptarë nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak, Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm organizoi në qytetin e […]
16/12/2019

Qendra CVE dhe Delegacioni i BE-së organizojnë seminar trajnues kundër propagandës ekstremiste në internet

Në ambjentet e Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm u zhvillua seminari trajnues operacional dedikuar kundërshtimit të propagandës radikale, ekstremiste të dhunshme dhe terroriste në […]
13/11/2019

Qendra CVE me eksperiencën e saj në takimin rajonal në Kosovë të organizuar nga Mbretëria e Bashkuar

Në vijim të vizitës studimore të realizuar në Mbretërinë e Bashkuar për të pare modelin e “UK Prevent Model/UK Prevent and Chanel/UK Chanel Process”,  Qendra CVE […]
13/11/2019

Eksperienca e qendrës CVE në Konferencën rajonale për adresimin e radikalizimit nëpër burgje

Qendra CVE mori pjesë në Konferencën Rajonale “Lehtësimi i bashkëpunimit rajonal për adresimin e radikalizmit në burgje dhe mbështetjen e autoriteteve për të kapërcyer sfidat kryesore […]