Evente

08/05/2024

QKEDH, pjesë e delegacionit shqiptar në vizitë studimore në Norvegji

26/04/2024

Konferenca rajonale e BE/KE: “Programet dhe rrugët që sigurojnë riintegrimin e të burgosurve të ekstremizmit të dhunshëm dhe të burgosurve të margjinalizuar në rrezik nga radikalizimi në Ballkanin Perëndimor”.

23/04/2024

KROACI/ QKEDH pjesë e konferencës “Kthimi, Rehabilitimi dhe Riintegrimi i Luftëtarëve të Huaj Terroriste(FTF) dhe anëtarëve të familjeve të tyre”.

16/04/2024

SEMINAR I KOMISIONI EVROPIAN NË TIRANË/ PARANDALIMI DHE KUNDËRSHTIMI I ESKTREMIZMIT TË DHUNSHËM

23/01/2024

Konferenca kombëtare: “Qasja multidisiplinare në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe proceset riintegruese”

04/12/2023

Workshop i KE/“Menaxhimi i Ekstremizmit të Dhunshëm në Burgje dhe Parandalimin e Radikalizimit të mëtejshëm pas lirimit”