Partnere CVE

Në 2018, Qendra CVE do të zhvillojë një faqe mbi studimet dhe analizat relevante mbi Shqipërinë dhe rajonin.

Ndërkohë mund të vizitoni faqet e organizatave të mëposhtëme të cilat ndajnë burime të konsoliduara mbi çështjen e ekstremizmit të dhunshëm.

*Materialet në faqet e sipërpërmëndura nuk përfaqësojnë pikëpamjet e Qendrës CVE – Shqipëri

unicef
unodc
usa
british
nl
eu
cec
pameca
usaid
osce
iisg
gctf
unicri
iom
europol
tetra
terre
shis
icitap
alliance
hedayah
isd
dcaf
csdg
save-the-children
ahc