Lajmet e Fundit

10/09/2021

Qendra CVE realizoi një takim me palën homologe maqedonase për shkëmbimin e eksperiencave mbi proceset e Rehabilitimit dhe Ri-integrimit të ish-luftëtarve të huaj dhe familjeve të tyre.

09/09/2021

Drejtori i Qendrës CVE, Znj. Lejdi Dervishi realizoi një vizitë me Përfaqësuesin e Lartë UNICEF në Shqipëri, në ambientet e Qendrës Pritëse për të riatdhesuarit.

02/09/2021

Qendra CVE merr pjesë në Forumin e 2të Ndërinstitucional për P/KEDH me pjesëmarrjen e profesionistëve të vijës së parë nga institucionet e burgjeve dhe atyre të shërbimit të provës

30/08/2021

Qendra CVE monitoroi aktivitetin e zhvilluar nga WCDCA për krijimin e këshillit të gruas në Kavajë

30/08/2021

Qendra CVE në bashkëpunim me QNL kanë organizuar trajnimin kombëtar të aktorëve lokalë dhe OSHC-ve për parandalimin dhe kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm

23/08/2021

Qendra CVE përfundoi fazën e dytë të trajnimit të metodologjisë MoviEQ për 10 (dhjetë) facilitatorë nga institucione të ndryshme të linjës.