Lajmet e Fundit

28/01/2021

Qendra CVE në konferencën kombëtare “Krijimi i komuniteteve të qëndrueshme dhe aktivizimi i të rinjve përmes modelit “Shkolla Qendër Komunitare”

11/12/2020

Qendra CVE zhvillon vizitë zyrtare në republikën e kosovës në kuadër të shkëmbimit të eksperiencave mbi riatdhesimin e shtetasve nga zonat e konfliktit

03/12/2020

Qendra CVE dhe organizata SHIS në prag të nisjes së zbatimit të fazës së dytë të projektit “Promovimi i edukimit, për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm”

03/12/2020

Qendra CVE zhvilloi takime informuese-ndergjegjesuese me kryetaret e bashkive dhe perfektet ne disa nga qarqet ne vend per parandalimin e ekstremizmit te dhunshem

03/12/2020

Qendra CVE zhvilloi nje sere sesionesh informuese dhe ndergjegjesuese me oficeret e sigurise ne shkolle dhe oficeret e policimit ne komunitet per parandalimin e ekstremizmit te dhunshem

03/12/2020

Qendra CVE zhvilloi takime me rektorët e universiteteve në vend për realizimin e një marrëveshje bashkëpunimi mbi parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm