admin-cve

09/09/2022

Shpallje Kandidati Fitues

15/08/2022

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

12/07/2022

Shpallje Kandidati Fitues!

30/06/2022

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

29/06/2022

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

18/05/2022

Drejtori i Qendrës CVE kontribuoi në konferencën: “Drejt praktikave të përmirësuara për P/CVE në burgje dhe trajnimin e stafit në Balllkanin Perëndimor”