admin-cve

26/02/2021

Qendra CVE pjesë e aktivitetit të Këshillit të Evropës “Promovimi i kursit HELP për parandalimin e radikalizmit në Shqipëri”

18/02/2021

Prezantohet Linja Telefonike Kombëtare për Ekstremizmin e Dhunshëm. Qendra CVE nënshkruan Marrrëveshje Mirëkuptimi me Ministrinë e Brendshme dhe Linjën e Këshillimit për Gra dhe vajza.

16/02/2021

“Parandalimi dhe Lufta Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizimit që çojnë në Terrorizëm në Burgje dhe Shërbimin e Provës (Faza 1)”

11/02/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm merr pjesë në Rrjetin Rajonal të Koordinatorëve Kombëtarë.

10/02/2021

“Kryerja e kërkimit për drejtimin e mesazheve P / CVE në bashkinë e Tiranës dhe mbështetjen e Qendrës Shqiptare të CVE për zhvillimin e kapaciteteve kërkimore dhe komunikuese strategjike”

10/02/2021

“Komunitetet të parat: krijimi i një Rrjeti të organizatave të shoqërisë civile për të adresuar ekstremizmin e dhunshëm – nga parandalimi në ri- integrim”.