admin-cve

14/10/2021

Konferenca rajonale e bashkëorganizuar nga Qendra CVE dhe Prezenca e OSBE-së në Shqipëri përshëndetet nga kreu i Prezencës së OSCE-së në Shqipëri Z. Vicenzo Del Monaco.

14/10/2021

Qendra CVE organizoi në bashkëpunim me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri konferencën rajonale “Roli i gruas kundër ekstremizmit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor”

13/10/2021

Qendra CVE ishte e ftuar në takimin virtual të grupit të punës të Koalicionit Global për Luftën kundër Luftëtarëve të Huaj Terroristë

13/10/2021

Qendra CVE finalizoi ciklin e trajnimeve dy-ditore të anëtarëve të Këshillave Vendore të Sigurisë Publike në disa bashki në vend, mbi pranimin në komunitet për të kthyerit nga zonat e konfliktit

12/10/2021

Qendra CVE pjesë e takimit të ekspertëve për “Qytetaria digjitale dhe shkrimi mediatik në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm”

12/10/2021

Drejtori i Qendrës CVE, Znj. Dervishi kontribuoi në takimin e VIII-të të Rrjetit Rajonal të Koordinatorëve i kryesuar nga Këshilltari Rajonal i BE -së për Sigurinë