Aktivitete

02/06/2021

Qendra CVE vijon shkëmbimin profesional me Kosovën në fushën e P/CVE-së

02/06/2021

Qendra CVE mbështeti aktivitetin: “Dialog me Komunitetin” në kuadër të projektit “Fuqizimi i grave për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në shoqëri”

02/06/2021

Qendra CVE mbështeti tryezat e diskutimit mbi P/CVE-në, të organizuara nga IDM

31/05/2021

Qendra CVE përshëndeti konferencën përmbyllëse të KSHH me temë: “Aktivitete Edukative të Bazuara në Vlera për të Parandaluar Ekstremizmin e Dhunshëm tek të Rinjtë në Shqipëri”

28/05/2021

Drejtor i Qendrës CVE, Znj. Lejdi Dervishi u ftua në aktivitetin “Bashkëpunimi mediatik me institucionet publike dhe shoqërinë civile në mbulimin e çështjeve të ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit”

28/05/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në “Talk Shows” me nxënës të Burrelit, mbi angazhimin e tyre në komunitet përmes të menduarit kritik dhe debatit konstruktiv