Aktivitete

03/03/2021

Drejtori i Qendrës CVE në takim me Koordinatorin Nën-Rajonal të Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin

18/02/2021

Prezantohet Linja Telefonike Kombëtare për Ekstremizmin e Dhunshëm. Qendra CVE nënshkruan Marrrëveshje Mirëkuptimi me Ministrinë e Brendshme dhe Linjën e Këshillimit për Gra dhe vajza.

03/02/2021

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në webinarin mbi dialogun ndërkulturor, ndërbesimtar dhe ndërfetar në Ballkanin Perëndimor

28/01/2021

Qendra CVE së bashku me Qendrën për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes (CSDG) zhvilloi tryezën e punës në kuadër të projektit “Kryerja e kërkimit për drejtimin e mesazheve P/CVE në Bashkinë e Tiranës dhe mbështetja e Qendrës Shqiptare të CVE-së për zhvillimin e kapaciteteve kërkimore dhe strategjike të komunikimit”

24/07/2020

Drejtori i Qendrës CVE mbështet zhvillimin e seminarit të dytë kombëtar për OSHC-të që punojnë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm ka mbështetur bashkëpunimin me Qendrën për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) në kuadër të zhvillmit të seminarit të dytë kombëtar […]
10/07/2020

Qendra CVE merr trajnim mbi “metodat e kërkimit shkencor” organizuar nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në bashkëpunim me Qendrën për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes (CSDG), me mbështetjen e Hedayah, zhvilloi seminarin  mbi “metodat e […]