Media

03/01/2024

Adresimi i ekstremizmit të dhunshëm/Thirrje për shprehje interesi për Organizatat e Shoqërisë Civile – Afati 15 shkurt 2024

07/07/2020

Prezantohet Drejtori i ri i Qendrës së Koordinimit Kombëtare Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm

Është prezantuar Titullari  i ri  i Qendrës së Koordinimit Kombëtare Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (Qendra CVE, znj. Lejdi  Dervishi. Prezantimi u krye nga zyrtarë të lartë […]
19/11/2018

Photo Gallery