Photo Gallery

Forumi i Resiliencës për Ballkanin Perëndimor – Qasjet Bashkëpunuese në Luftën kundër Ekstremizmit me anë të Veprimit
19/11/2018
Tryezë pune kombëtare mbi sfidat që lidhen me kthimin e luftëtarëve të huaj terroristë (FTF)
21/11/2018

Photo Gallery