Aktivitete

25/10/2019

Qendra CVE me aktorë të tjerë në sesione informimi me të rinjtë në procesin e mbikqyrjes së provës

Qendra Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm vazhdon ndërgjegjësimin e të rinjve në proces mbikëqyrjeje të Shërbimit të Provës në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit të […]
25/10/2019

Qendra CVE ofron vizionin e saj në nisje të projektit “Ndërtimi i një komuniteti të qëndrueshëm kundër ekstremizmit të dhunshëm”

Në nisje të projektit “Ndërtimi i një komuniteti të qëndrueshëm kundër ekstremizmit të dhunshëm nëpërmjet modelit “Shkolla si Qendër Komunitare”, Qendra CVE u ftua për të […]
24/10/2019

Në takimin e 9-të të autoriteteve të sigurimit kombëtar Koordinatori Kombëtar prezanton ecurinë e zbatimit të strategjisë kombëtare

Në takimin e 9-të të drejtorëve të autoriteteve të sigurimit kombëtar të Evropës Juglindore (SEENSA), që është njëri prej tre iniciativave të bashkëpunimit në fushën e […]
21/10/2019

Delegacioni nga Turkmenistani vizitë studimore në Tiranë

Një delegacion nga Turkmenistani zhvilloi në vend një vizitë studimore nga data 21 – 24 tetor. Qendra CVE, me kërkesë bashkëpunimi të Zyrës së UNDP-së në […]
13/08/2019

Tur takimesh ndërgjegjësuese me bashki dhe prefektura

DATA  28 Shkurt – 1, 2 Mars 2019 PERMBLEDHJE E SHKURTER MBI TEMATIKAT E TRAJTUARA: Përfaqësuesit e Qendrës CVE zhvilluan takime njohjeje të ndërsjelltë me përfaqësues […]
13/08/2019

Kryerja e Vlerësimit të Riskut në Luftën kundër Financimit të Terrorizmit në Sektorin Jofitimprurës

DATA (26-27 Shkurt 2019) , Tivar, Montenegro PERMBLEDHJE E SHKURTER MBI TEMATIKAT E TRAJTUARA: Qendra e koordinimit CVE u ftua të jepte kontributin e saj në seminarin […]