Aktivitete

10/07/2019

Qendra CVE çertifikon 10 studentët e parë të ciklit të dytë të studimeve, master profesional ndërdisiplinor, për praktikën profesionale.

PERMBLEDHJE E SHKURTER MBI TEMATIKAT E TRAJTUARA: Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, më 10 korrik 2019, çertifikoi për zhvillimin e praktikës profesionale 10 studentë  […]
27/02/2019

Konferenca IDM

PERMBLEDHJE E SHKURTER MBI TEMATIKAT E TRAJTUARA: Qendra CVE koordinoi realizimin e dy takimeve mbi gjetjet e dy studimeve që IDM ka publikuar gjatë vitit të […]
25/12/2018

Takimet e Qendrës CVE me Drejtoritë Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore (DAR/ZA)

Në zbatim të Planit të Veprimit që sjell Strategjia Kombëtare kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, Qendra CVE organizoi në Dhjetor të vitit 2018 takime informuese në rang […]
27/11/2018

Veprimtari informuese dhe trajnuese me temë: “Me shkollat për komunitete të sigurta”

Në datat 26 dhe 27 Nëntor 2018, në mjediset e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)  të Republikës së Kosovës, u realizua veprimtaria informuese dhe […]
16/11/2018

Trajnimi i Oficerëve të Shërbimit të Provës

Koordinatori Kombëtar kundër Ekstremizmit të Dhunshëm / Drejtor i Qendrës CVE, z. Agron Sojati, u ftua të jepte kontributin e tij në sesionin e trajnimit mbi […]
15/11/2018

Prezantimi i studimit: “Perspektivat Komunitare për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri”

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm u ftua të jepte kontributin e saj rreth mbështetjes institucionale ndaj qasjes komunitare për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, […]