AKSHI Admin

10/11/2021

Qendra CVE përshëndeti mbylljen e programit “STRIVE for Impact” organizuar nga Global STRIVE-Hedayah

08/11/2021

Drejtori i Qendrës CVE kontribuon në konferencën e organizuar nga RCC për impaktin e krizës së Afganistanit në Ballkanin Perëndimor

29/10/2021

Workshop në përmbyllje të projektit “Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm nëpërmjet zërave lokalë dhe iniciativën lokale në Ballkanin Perëndimor”

26/10/2021

Vizitë në Prishtinë për bashkëpunim në sistemin universitar në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm

25/10/2021

Qendra CVE koordinoi forumin e tretë ndërinstitucional me BE dhe KE për Planin e Veprimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në zbatim nga IANS.

21/10/2021

Drejtori i Qendrës CVE përshëndet punimet e Konferencës Rajonale “Rimendimi i Tolerancës Fetare midis Partnerëve të Ballkanit Perëndimor” me Komitetin Shqiptar të Helsinkit