AKSHI Admin

16/07/2021

Qendra CVE në bashkëpunim me misionin e Terre des Hommes trajnuan punonjësit e Bashkisë në Librazhd për riintegrimin në komunitet të të kthyerëve nga zonat e konfliktit

16/07/2021

: Qendra CVE ishte e ftuar në aktivitetin e IANS në kuadër të programit të BE-së të Mbështetjes Horizontale për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2019-2022

15/07/2021

Qendra CVE dhe IOM përfunduan fazën e parë të trajnimit të punonjësve rreth adresimit të procesit rehabilitues dhe ri-integrues në komunitet

02/07/2021

Qendra CVE merr pjesë në forumin e parë rinor “FORUMI RINOR I PAQES”

30/06/2021

Qendra CVE, organizoi së bashku me prezencën e OSBE-së në Shqipëri, takim ndërkufitar të zyrtarëve nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, në Pogradec.

30/06/2021

Drejtori i Qendrës CVE zhvilloi takim me Drejtorin për Kufirin dhe Migracionin dhe Drejtorin e Antiterrorit në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit