Drejtori i Qendrës CVE kontribut në seminarin “Identifikimi i nevojave, sfidave dhe zgjidhjeve për menaxhimin pas daljes nga burgu dhe bashkëpunimi ndër-institucional në fushën e deradikalizimit, ri-integrimit dhe rehabilitimit të dënuarve të ekstremizmit të dhunshëm”.

Drejtori i Qendrës CVE kontribuoi në konferencën: “Drejt praktikave të përmirësuara për P/CVE në burgje dhe trajnimin e stafit në Balllkanin Perëndimor”
18/05/2022
Konferenca Globale Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm
22/06/2022

Drejtori i Qendrës CVE kontribut në seminarin “Identifikimi i nevojave, sfidave dhe zgjidhjeve për menaxhimin pas daljes nga burgu dhe bashkëpunimi ndër-institucional në fushën e deradikalizimit, ri-integrimit dhe rehabilitimit të dënuarve të ekstremizmit të dhunshëm”.

Drejtori i Qendrës CVE kontribut në seminarin “Identifikimi i nevojave, sfidave dhe zgjidhjeve për menaxhimin pas daljes nga burgu dhe bashkëpunimi ndër-institucional në fushën e deradikalizimit, ri-integrimit dhe rehabilitimit të dënuarve të ekstremizmit të dhunshëm”.

Publisher: Cve.gov.al            25/05/2022

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, Znj. Lejdi Dervishi, ka kontribuar në punimet e seminarit dy ditor me temë “Identifikimi i nevojave, sfidave dhe zgjidhjeve për menaxhimin pas daljes nga burgu dhe bashkëpunimi ndër-institucional në fushën e de-radikalizimit, ri-integrimit dhe rehabilitimit të dënuarve të ekstremizmit të dhunshëm” që u zhvillua më 24-25 maj 2022 në Madrid.

Seminari që u organizua nga një Projekt i financuar nga Komisioni Europian, mblodhi politikëbërësit dhe punonjësit e vijës së parë të përfshirë në përpjekjet për parandalimin dhe kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm.

Gjatë këtij aktiviteti u diskutuan dhe gjeneruan ide të reja në fushën e bashkëpunimit ndër-institucional për të bërë të mundur shkëputjen e të burgosurve ekstremistë të dhunshëm nga ide radikaliste

Kontributi i dhënë është në vijim të bashkëpunimit të marrëdhënies frytdhënëvse që Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm ka me insittucionet partnere ndërkombëtare.