Drejtori i Qendrës CVE në takim me Drejtorin e AKR për bashkëpunim institucional në fushën e rinisë.

Drejtori i Qendrës CVE përshëndeti Konferencën Kombëtare: “Promovimi i Shkollës Qendër Komunitare”, organizuar nga IDM
06/04/2022
Drejtori i Qendrës CVE dha kontributin në takimin rajonal të Koordinatorëve Kombëtarë CT-P/CVE të Ballkanit Perëndimor
20/04/2022

Drejtori i Qendrës CVE në takim me Drejtorin e AKR për bashkëpunim institucional në fushën e rinisë.

Drejtori i Qendrës CVE në takim me Drejtorin e AKR për bashkëpunim institucional në fushën e rinisë.

Publisher: Cve.gov.al            07/04/2022

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, znj. Lejdi Dervishi zhvilloi një takim me Drejtoreshën e Agjencisë Kombëtare të Rinisë së bashku me stafin e saj.

Takimi u fokusua në mundësinë e bashkëpunimit ndër-institucional për çështje me interes të përbashkët në fushën e rinisë, si dhe mbi veprimtarinë e institucioneve përkatëse. Gjatë takimit u diskutua gjithashtu edhe mbi eksperiencat, sfidat si dhe mundësinë e bashkëpunimit mes dy institucioneve në këtë drejtim.