Drejtori i Qendrës CVE zhvilloi leksion të hapur me studentë të Universitetit Mesdhetar për ndërgjegjsimin dhe parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm

Qendra CVE pjesë e trajnimit të GCERF për qasjen e psikologëve ndaj historive traumatike dhe mbi çështjet e reagimit ndaj stresit
22/04/2022
Qendra CVE dhe CSDG koordinuan punën për ciklin e trajnimeve mbi komunikimin strategjik për punonjësit e institucioneve të përfshira në zbatimin e P/KEDH
18/05/2022

Drejtori i Qendrës CVE zhvilloi leksion të hapur me studentë të Universitetit Mesdhetar për ndërgjegjsimin dhe parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm

Drejtori i Qendrës CVE zhvilloi leksion të hapur me studentë të Universitetit Mesdhetar për ndërgjegjsimin dhe parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm

Publisher: Cve.gov.al            11/05/2022

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, znj.Lejdi Dervishi ka zhvilluar një leksion te hapur me studentë të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë.

Leksioni i mbajtur për çështjet e lidhura për ndërgjegjësimin dhe parandalimin e fenomenit të ekstremizmit të dhunshëm është pjesë e ciklit të leksioneve me këtë fokus, të cilat kanë nisur të zhvillohen në kuadër të nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit mes dy institucioneve.

Qendra CVE nënshkroi gjatë muajit prill të këtij viti një marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë për identifikimin e mundësive të institucioneve në funksion të shkëmbimit të përvojave dhe kërkimit shkencor për parandalimin e radikalizmit dhe kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm. Kjo marrëveshje është nënshkruar në kuadër të realizimit të Strategjisë Kombëtare: “Për Luftën Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Planit të Veprimit”.