Qendra CVE dhe CSDG koordinuan punën për ciklin e trajnimeve mbi komunikimin strategjik për punonjësit e institucioneve të përfshira në zbatimin e P/KEDH

Drejtori i Qendrës CVE zhvilloi leksion të hapur me studentë të Universitetit Mesdhetar për ndërgjegjsimin dhe parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm
11/05/2022
Drejtori i Qendrës CVE kontribuoi në konferencën: “Drejt praktikave të përmirësuara për P/CVE në burgje dhe trajnimin e stafit në Balllkanin Perëndimor”
18/05/2022

Qendra CVE dhe CSDG koordinuan punën për ciklin e trajnimeve mbi komunikimin strategjik për punonjësit e institucioneve të përfshira në zbatimin e P/KEDH

Qendra CVE dhe CSDG koordinuan punën për ciklin e trajnimeve mbi komunikimin strategjik për punonjësit e institucioneve të përfshira në zbatimin e P/KEDH

Publisher: Cve.gov.al            18/05/2022

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të dhunshëm në bashkëpunim me organizatën Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes ka koordinuar një trajnim që u fokusua në komunikimin strategjik për personelin kyç të institucioneve që janë të përfshira në zbatimin e Planit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, si dhe në proceset e ri-integrimit që po zbatohen në vendin tone për shtetasit e riatdhesuar nga vendet e ish konfliktit.

Trajnimi që u realizua si simulim i situatave të bazuara në jetën reale, u zhvillua në kuadër të projektit “Mbështetja e Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të dhunshëm në përhapjen e komunikimit strategjik për Planin Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve dhe hulumtimit”.

Projekti po zbatohet nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes me mbështetjen e Ambasadës së SHBA-së në Shqipëri.