Aktivitete

31/03/2022

Qendra CVE realizoi sesionin e fundit trajnues për mësuesit e shkollave që ofrojnë shërbime për ri-integrimin e fëmijve të rikthyer nga zonat e konfliktit.

28/03/2022

Drejtori i Qendrës CVE zhvilloi takim me Atasheun e Sigurisë të Francës dhe Këshilltarin francez për projektin e Ballkanit Kibernetik

10/03/2022

Qendra CVE dhe LKGV trajnojnë stafin psiko-social të Bashkisë Vlorë mbi menaxhimin e procesit të riintegrimit për të riatdhesuarit

10/03/2022

Qendra CVE nis trajnimet për mësuesit e shkollave ofruese të shërbimeve për fëmijët e kthyer nga zonat e konfliktit.

17/02/2022

Qendra CVE dha kontributin e saj në grupin e punës “Zhvillimi i mjeteve të ndërhyrjes dhe rehabilitimit për trajtimin e radikalizmit në burgje”

14/02/2022

Drejtori i Qendrës CVE në takim me përfaqësuesin Rajonal të Ambasadës Hollandeze për implementimin e projekteve me fokus ri-integrimin e shtetasve të rikthyer.