Qendra CVE prezanton rolin dhe misionin e saj në trajnimin “Instituti për Gratë dhe Vajzat në Politikat e Sigurisë Kombëtare dhe Ndërkombëtare II”, organizuar nga CRLDS Albania

Drejtori i Qendrës CVE dha kontributin e saj si paneliste në “Side Event” organizuar nga GCERF
05/10/2021
Qendra CVE kontribuon në forumin III Ndërinstitucional për Planin e Veprimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mbi përmirësimin e kapaciteteve penitenciare për adresimin e radikalizmit në burgje në Ballkanin Perëndimor.
08/10/2021

Qendra CVE prezanton rolin dhe misionin e saj në trajnimin “Instituti për Gratë dhe Vajzat në Politikat e Sigurisë Kombëtare dhe Ndërkombëtare II”, organizuar nga CRLDS Albania

Qendra CVE prezanton rolin dhe misionin e saj në trajnimin “Instituti për Gratë dhe Vajzat në Politikat e Sigurisë Kombëtare dhe Ndërkombëtare II", organizuar nga CRLDS Albania

Publisher: Cve.gov.al            07/10/2021

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm ka përshëndetur trajnimin me temë “Instituti për Gratë dhe Vajzat në Politikat e Sigurisë Kombëtare dhe Ndërkombëtare II”, që u organizua nga Qendra e Studimit të Politikave Evropiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal (CRLDS Albania), me mbështetjen financiare të Ambasadës së SHBA-ve në Tiranë.
Qendra CVE prezantoi rolin dhe misionin e saj institucional në kuadër të zbatimit të Strategjisë Kombëtare, duke theksuar rolin e integrimit të grave në institucione të sigurisë në kuadër të krijimit të politikave, masave dhe aktiviteteve për të luftuar fenomenin e ekstremizmit të dhunshëm.