Qendra CVE kontribuon në forumin III Ndërinstitucional për Planin e Veprimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mbi përmirësimin e kapaciteteve penitenciare për adresimin e radikalizmit në burgje në Ballkanin Perëndimor.

Qendra CVE prezanton rolin dhe misionin e saj në trajnimin “Instituti për Gratë dhe Vajzat në Politikat e Sigurisë Kombëtare dhe Ndërkombëtare II”, organizuar nga CRLDS Albania
07/10/2021
Drejtori i Qendrës CVE, Znj. Dervishi kontribuoi në takimin e VIII-të të Rrjetit Rajonal të Koordinatorëve i kryesuar nga Këshilltari Rajonal i BE -së për Sigurinë
12/10/2021

Qendra CVE kontribuon në forumin III Ndërinstitucional për Planin e Veprimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mbi përmirësimin e kapaciteteve penitenciare për adresimin e radikalizmit në burgje në Ballkanin Perëndimor.

Qendra CVE kontribuon në forumin III Ndërinstitucional për Planin e Veprimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mbi përmirësimin e kapaciteteve penitenciare për adresimin e radikalizmit në burgje në Ballkanin Perëndimor

Publisher: Cve.gov.al            08/10/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dha kontributin e saj në forumin e III ndërinstitucional mbi Planin e Veprimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në kuadër të programit “Përmirësimi i kapaciteteve penitenciare për adresimin e radikalizmit në burgje dhe Ballkanin Perëndimor”, që është pjesë e programit të përbashkët të Bashkimit Evropian/Këshillit të Evropës i Mbështetjes Horizontale për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2019-2022.

Gjatë këtij forumi u diskutua qasja e Planit të Veprimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në burgje, problematika të ndryshme të burgjeve, hartimi i Planit Individual të Trajtimit, si dhe mbështetja sociale dhe arsimore e nevojshme për programet e deradikalizimit të të burgosurve.