Qendra CVE pjesë e takimit të ekspertëve për “Qytetaria digjitale dhe shkrimi mediatik në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm”

Drejtori i Qendrës CVE, Znj. Dervishi kontribuoi në takimin e VIII-të të Rrjetit Rajonal të Koordinatorëve i kryesuar nga Këshilltari Rajonal i BE -së për Sigurinë
12/10/2021
Qendra CVE finalizoi ciklin e trajnimeve dy-ditore të anëtarëve të Këshillave Vendore të Sigurisë Publike në disa bashki në vend, mbi pranimin në komunitet për të kthyerit nga zonat e konfliktit
13/10/2021

Qendra CVE pjesë e takimit të ekspertëve për “Qytetaria digjitale dhe shkrimi mediatik në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm”

Qendra CVE pjesë e takimit të ekspertëve për "Qytetaria digjitale dhe shkrimi mediatik në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm”

Publisher: Cve.gov.al            12/10/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm kontribuoi në takimin, që u zhvillua mes ekspertëve, me temë: “Qytetaria digjitale dhe shkrimi mediatik në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm”. Takimi, i cili u organizua nga Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSCE), synoi diskutimin për rritjen e kapaciteteve dhe ndërgjegjësimit tek udhëheqësit fetar, për të ndërtuar aftësitë e medias së shkruar në fenomenet e parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm, në komunitetet e tyre lokale.