Qendra CVE finalizoi ciklin e trajnimeve dy-ditore të anëtarëve të Këshillave Vendore të Sigurisë Publike në disa bashki në vend, mbi pranimin në komunitet për të kthyerit nga zonat e konfliktit

Qendra CVE pjesë e takimit të ekspertëve për “Qytetaria digjitale dhe shkrimi mediatik në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm”
12/10/2021
Qendra CVE ishte e ftuar në takimin virtual të grupit të punës të Koalicionit Global për Luftën kundër Luftëtarëve të Huaj Terroristë
13/10/2021

Qendra CVE finalizoi ciklin e trajnimeve dy-ditore të anëtarëve të Këshillave Vendore të Sigurisë Publike në disa bashki në vend, mbi pranimin në komunitet për të kthyerit nga zonat e konfliktit

Qendra CVE finalizoi ciklin e trajnimeve dy-ditore të anëtarëve të Këshillave Vendore të Sigurisë Publike në disa bashki në vend, mbi pranimin në komunitet për të kthyerit nga zonat e konfliktit

Publisher: Cve.gov.al            13/10/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, së bashku me organizatën Terre des Hommes finalizoi me sukses ciklin e trajnimeve dy-ditore për katërmbëdhjetë anëtarë të Këshillave Vendore të Sigurisë Publike nga bashkitë Tiranë, Durrës, Elbasan, Cërrik, Librazhd, Pogradec, Bulqizë dhe Peshkopi, mbi pranimin në komunitet të të kthyerve nga zonat e konfliktit. Pjesëmarrësit morën njohuri mbi çështjet që lidhen me Strategjinë dhe ndërhyrje për integrimin në një komunitet të ri të personave të kthyer, sigurinë dhe mirëqënien e tyre, koordinimin dhe punën ndërinstitucionale për lehtësimin e procesit të risocializimit, si dhe promovimin e një komuniteti mbështetës.

Ky cikël trajnimesh zhvillohet në kuadër të projektit “Reziliencë dhe Riintegrim i sigurt për fëmijët dhe nënat që kthehen nga zonat e luftës” dhe zbatohet nga Organizata Terre des Hommes me mbështetjen financiare të Global Community Engagement and Resilience Fund.