Qendra CVE ishte e ftuar në takimin virtual të grupit të punës të Koalicionit Global për Luftën kundër Luftëtarëve të Huaj Terroristë

Qendra CVE finalizoi ciklin e trajnimeve dy-ditore të anëtarëve të Këshillave Vendore të Sigurisë Publike në disa bashki në vend, mbi pranimin në komunitet për të kthyerit nga zonat e konfliktit
13/10/2021
Qendra CVE organizon konferencën rajonale “Roli i gruas kundër ekstremizmit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor” në bashkëpunim me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri
14/10/2021

Qendra CVE ishte e ftuar në takimin virtual të grupit të punës të Koalicionit Global për Luftën kundër Luftëtarëve të Huaj Terroristë

Qendra CVE ishte e ftuar në takimin virtual të grupit të punës të Koalicionit Global për Luftën kundër Luftëtarëve të Huaj Terroristë

Publisher: Cve.gov.al            13/10/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë me cilësinë e të ftuarës në takimin virtual të grupit të punës të Koalicionit Global për Luftën kundër Luftëtarëve të Huaj Terroristë të ISIS.

Takimi u organizua nga pjesëmarrësit e Koalicionit Global në Luftën kundër D-ISIS. Fokusi i takimit ishte diskutimi i zhvillimeve të reja më të fundit mbi Task Forcën e Përbashkët, sistemin e burgjeve, sigurinë në kufi dhe ndarjen e informacionit mes agjencive ligj zbatuese në vende si Siri, Irak, Afganistan dhe Afrikë.