Koordinatori Kombëtar

Lejdi Dervishi

Drejtor i Qendrës Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm 

Znj. Lejdi Dervishi është aktualisht Drejtore e Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (Qendra CVE) pranë Zyrës së Kryeministrit, Tiranë, Shqipëri.