Drejtori i Qendrës CVE merr pjesë në videokonferencën e Komisionit Evropian për Planin e Përbashkët për CT dhe P/CVE në Ballkanin Perëndimor

Qendra CVE vijon shkëmbimin profesional me Kosovën në fushën e P/CVE-së
02/06/2021
Qendra CVE trajnon mësuesit koordinatorë për P/CVE në Cërrik dhe Librazhd
08/06/2021

Drejtori i Qendrës CVE merr pjesë në videokonferencën e Komisionit Evropian për Planin e Përbashkët për CT dhe P/CVE në Ballkanin Perëndimor

Drejtori i Qendrës CVE merr pjesë në videokonferencën e Komisionit Evropian për Planin e Përbashkët për CT dhe P/CVE në Ballkanin Perëndimor

Publisher: Cve.gov.al            03/06/2021

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, znj. Lejdi Dervishi mori pjesë në videokonferencën e organizuar nga Komisioni Evropian, ku u diskutua mbi implementimin e planit të përbashkët të veprimit kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm për Ballkanin Perëndimor midis Komisionit Evropian dhe autoriteteve shqiptare.

Në këtë takim, Znj. Dervishi prezantoi arritjet e Republikës së Shqipërisë në drejtim të parandalimit dhe luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm, procesit të rehabilitimit dhe ri-integrimit duke ndërtuar kapacitete dhe duke u angazhuar plotësisht në zhvillimin e një kornize të fortë për zbatimin e ligjit dhe ruajtjen e të drejtave të njeriut.

Përfaqësuesit e Komisionit Evropian kanë përgëzuar përpjekjet e Republikës së Shqipërisë për modelin pozitiv dhe të frytshëm që kanë dhënë në vend për luftimin e këtyre fenomeneve, duke u bërë deri më tani një model që do të ndahet në rajon dhe më gjerë.