“Parandalimi i ekstremizmit, radikalizmit dhe dhunës në mjediset e shkollës dhe komunitetit si një mjet për të siguruar të drejtat e fëmijëve”.

Promovimi i edukimit, për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm
10/02/2021
Promovimi i edukimit, për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm
10/02/2021

“Parandalimi i ekstremizmit, radikalizmit dhe dhunës në mjediset e shkollës dhe komunitetit si një mjet për të siguruar të drejtat e fëmijëve”.

“Parandalimi i ekstremizmit, radikalizmit dhe dhunës në mjediset e shkollës dhe komunitetit si një mjet për të siguruar të drejtat e fëmijëve".

Publisher: Cve.gov.al            Kohëzgjatja: 8 muaj

Përmes këtij projekti u realizua hartimi i modulit “Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe riintegrimi i fëmijëve të radikalizuar në shkollë” për të rritur kapacitetin e mësuesve dhe stafit të administratës së shkollës në identifikimin, menaxhimin dhe riintegrimin e fëmijëve të radikalizuar në shkollë dhe trajnimin me modulin: Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe riintegrimi i fëmijëve të radikalizuar në shkollë ”në Tiranë Pogradec, Elbasan, Peshkopi dhe Korçë. 58 mësues u trajnuan gjatë këtyre seancave. Ky projekt u implementua nga Save the Children, financuar nga UNICEF, Shqipëri. Kohëzgjatja e këtij projekti ishte 8 muaj