Qendra CVE dhe IOM, bashkë në ri-integrimin e shtetasve shqiptarë të kthyer nga Siria

Qendra CVE në aktivitetin për zbatimin e planit ndër- institucional për rezolutën 1325 “Per gratë, paqen dhe sigurinë në Shqipëri”
30/10/2019
Qendra CVE mbledh donatorët në tryezën e dytë të punës së koordinimit kundër ekstremizmit të dhunshëm
07/11/2019

Qendra CVE dhe IOM, bashkë në ri-integrimin e shtetasve shqiptarë të kthyer nga Siria

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm zhvilloi një takim me përfaqësuesen e lartë të Zyrës Ndërkombëtare të Migracionit (IOM) për rajonin me fokus gratë dhe vajzat, Zj. Argentina Szbatos. Zyra Ndërkombëtare e Migracionit, partnere e Qendrës CVE që nga viti i kaluar, në takimin në fjalë, shprehu vullnetin për të mbështetur ndërmarrjet e Republikës së Shqipërisë në mbështetje të ri-integrimit dhe ri-kthimit të shtetasve shqiptarë nga Siria, kryesisht të grave dhe fëmijëve