Qendra CVE në aktivitetin për zbatimin e planit ndër- institucional për rezolutën 1325 “Per gratë, paqen dhe sigurinë në Shqipëri”

Qendra CVE me aktorë të tjerë në sesione informimi me të rinjtë në procesin e mbikqyrjes së provës
25/10/2019
Qendra CVE dhe IOM, bashkë në ri-integrimin e shtetasve shqiptarë të kthyer nga Siria
31/10/2019

Qendra CVE në aktivitetin për zbatimin e planit ndër- institucional për rezolutën 1325 “Per gratë, paqen dhe sigurinë në Shqipëri”

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në aktivitetin prezantues të raportit të parë të Monitorimit për zbatimin e Planit Ndërinstitucional për Rezolutën 1325 “ Për gratë, paqen dhe sigurinë” në Shqipëri.

Komponenti gjinor tregoi se gratë dhe vajzat janë ndikuar nga konflikti në Siri dhe Irak duke iu bashkuar bashkëshortëve apo dhe thirrjeve të lëshuar nga terroristët.

Gjatë këtij raportimi u prezantua dhe puna e Qendrës CVE, e cila gjatë vitit 2018-2019 ka ndërmarrë disa angazhime në ngritje kapacitetesh për aktorët e vijës së parë me Ministrinë e Brendshme dhe pushtetin vendor.