Qendra CVE përshëndeti konferencën përmbyllëse të KSHH me temë: “Aktivitete Edukative të Bazuara në Vlera për të Parandaluar Ekstremizmin e Dhunshëm tek të Rinjtë në Shqipëri”

Drejtor i Qendrës CVE, Znj. Lejdi Dervishi u ftua në aktivitetin “Bashkëpunimi mediatik me institucionet publike dhe shoqërinë civile në mbulimin e çështjeve të ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit”
28/05/2021
Qendra CVE mbështeti tryezat e diskutimit mbi P/CVE-në, të organizuara nga IDM
02/06/2021

Qendra CVE përshëndeti konferencën përmbyllëse të KSHH me temë: “Aktivitete Edukative të Bazuara në Vlera për të Parandaluar Ekstremizmin e Dhunshëm tek të Rinjtë në Shqipëri”

Qendra CVE përshëndeti konferencën përmbyllëse të KSHH me temë: “Aktivitete Edukative të Bazuara në Vlera për të Parandaluar Ekstremizmin e Dhunshëm tek të Rinjtë në Shqipëri”

Publisher: Cve.gov.al            31/05/2021

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, përmes përfaqësuesit të saj përshëndeti konferencën përmbyllëse të Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KSHH) me temë “Aktivitete Edukative të Bazuara në Vlera për të Parandaluar Ekstremizmin e Dhunshëm tek të Rinjtë në Shqipëri”, një projekt i mbështetur nga partneri ndërkombëtar i Qendrës CVE, Hedayah dhe financuar nga Bashkimi Evropian.

Qëllimi kryesor i projektit është të kontribuojë në përdorimin e vlerave thelbësore qytetare, si toleranca fetare, për të parandaluar fenomenin e ekstremizmit të dhunshëm në shoqërinë shqiptare.

Në fund të aktivitetit mbajtën fjalën përshëndetëse përfaqësuesi i Hedayah, mbështetës i projektit dhe drejtori ekzekutiv i KSHH-së.