Mali i Zi/Drejtori i CVE Meidani në takimin e Koordinatorëve Rajonal për Ekstremizmin e Dhunshëm në Budva

Rektorati i Korçës nënshkruan marrëveshje me qendrën CVE
26/04/2023
Norvegji/Drejtori i CVE Meidani vizitë zyrtare me fokus luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm
06/05/2023

Mali i Zi/Drejtori i CVE Meidani në takimin e Koordinatorëve Rajonal për Ekstremizmin e Dhunshëm në Budva

Mali i Zi/Drejtori i CVE Meidani në takimin e Koordinatorëve Rajonal për Ekstremizmin e Dhunshëm në Budva

Publisher: Cve.gov.al 28/04/2023

Në datat 25, 26 dhe 27 Prill 2023, me mbështetjen e Bashkimit Europian, IOM, GIZ dhe Sekretariatit të Qeverisja Integruese e Sigurisë së Brendshme (IISG), u organizua takimi i 13-të, 3-ditor i Rrjetit Rajonal të Koordinatorëve Kombëtarë Kundër Terrorizmit dhe Parandalimit/Kundërveprimit të Ekstremizmit të Dhunshëm të Ballkanit Perëndimor (RNNC) në Budva, Mali i Zi.

Takimi u kryesua nga këshilltari rajonal i BE-së kundër terrorizmit z. Eddy Greif dhe Sekretari i Shtetit i Malit të Zi z. Slobodan Kovačević. Së bashku me Koordinatorët Kombëtarë dhe kolegët e tyre, në këtë aktivitet morën pjesë dhe përfaqësues të Komisionit Europian, të Delegacioneve të BE-së në Ballkanin Perëndimor, znj. Klaudia Kuljuh, Menaxhere e Programit Rajonal të IOM-it; znj. Olivia Debaveye, Menaxhere e Programit në Komisionin Evropian si dhe të disa shteteve anëtare të BE-së dhe të SHBA-së, si dhe përfaqësues të disa projekteve relevante në lidhje me CT dhe CVE.

Në këtë aktivitet, Shqipëria përfaqësohej nga Koordinatori Kombëtar Kundër Ektremizmit të Dhunshëm njëkohësisht dhe Drejtor i CVE, z. Denion Meidani. Pas fjalës së hapjes së këshilltarit rajonal të BE-së kundër terrorizmit z. Greif dhe Sekretarit të Shtetit i Malit të Zi z. Kovačević, Koordinatorët Kombëtar të CT dhe CVE të pranishëm paraqitën përditësime mbi gjendjen aktuale të zbatimit të strategjive kombëtare të CT P/CVE dhe planeve të veprimit në vendet e tyre respektive. Për më tepër, forumi diskutoi sfidat e reja në lidhje me fushën e ekstremizmit të dhunshëm, zbatimin e Planit të përbashkët të Veprimit kundër Terrorizmit në Ballkanin Perëndimor dhe marrëveshjet e tij dypalëshe kundër terrorizmit dhe bashkëpunimin me autoritetet në aktivitetet e tyre për risocializim, rehabilitim dhe riintegrim (RRR) të kthimit të luftëtarëve të huaj terroristë dhe familjeve të tyre.

“Nuk ka dyshim se të gjithë ne të pranishmit besojmë fuqimisht se ekstremizmi do të trajtohet nga një perspektivë ndërkombëtare, dhe jo në aspektin e vendeve individuale (përndryshe nuk do të ishim këtu). Ajo që ndodh brenda kufijve të një vendi nuk është vetëm biznesi i atij vendi, aq më tepër në botën e sotme globale dhe të ndërvarur. Në fakt, karakteristika përcaktuese e botës së sotme është ndërvarësia e saj; ndërsa ekonomia e globalizimit është pjekur mirë, politika e globalizimit nuk është shumë larg. Nëse nuk artikulojmë një politikë të përbashkët globale të bazuar në vlera të përbashkëta, rrezikojmë kaos! Kërcënimi i stabilitetit tonë, ekonomik dhe politik, duke lënë të pakontrolluar ekstremizmin, konfliktin ose padrejtësinë”, u shpreh Drejtori i CVE Z. Denion Meidani, gjatë fjalës së tij.

“Qendra jonë CVE kohët e fundit ka qenë aktive në një sërë nismash në lidhje me parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm, si dhe luftën kundër terrorizmit. Këto përfshijnë, ndër të tjera, pikërisht reformat në vargun e mësipërm të “fuqisë së zgjuar”. Nëpërmjet miratimit në shkurt të këtij viti të Strategjisë Ndërsektoriale për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Luftën kundër Terrorizmit 2023-2025 dhe Planeve të Veprimit përkatës 2023-2025 si dhe nënshkrimit të marrëveshjes së re për zbatimin e Veprimit të Përbashkët. Plani kundër Terrorizmit ndërmjet autoriteteve të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Evropian, duke përafruar kështu strategjikisht dhe operacionalisht përpjekjet dhe burimet tona të CT dhe P/CVE. Gjithashtu, zhvillimi dhe paraqitja për shqyrtim e projektit për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Kundër Terrorizmit dhe Ekstremizmit (AKTE), pas rekomandimeve të Rishikimit të fundit TAIEX nga Komisioni i BE-së për krijimin e një vlerësimi të institucionalizuar të kërcënimeve dhe mekanizmi i gradimit të rrezikut. Ai që analizon dhe vlerëson në mënyrë të integruar dhe të koordinuar nivelin e rrezikut në nivel kombëtar. Por gjithashtu zhvillimi dhe zgjerimi i Qendrës sonë CVE për të përfshirë komponentin integrues të CT, ndërkohë që përmirëson koordinimin dhe bashkëpunimin me aktorët e përfshirë përmes krijimit të një Qendre Fusion në shembullin e modeleve perëndimore”,  shtoi ndër të tjera z. Meidani.

Koordinatorët Kombëtar kundër Ektremizmit të Dhunshëm dhe Terrorizmit, në këtë aktivitet tre ditor shtjelluan progresin e arritur, sfidat me të cilat ballafaqohen, rrugën strategjike dhe operacionale përpara. Përfaqësuesit e shërbimeve përkatëse të BE CT P/CVE pastaj ndanë pikëpamjet e tyre mbi këtë temë dhe raportuan për projektet aktuale të financuara nga komisioni.

Në seancën e fundit të takimit, zbatuesve të projekteve përkatëse, të cilët bashkëpunojnë me autoritetet kombëtare në fushën e Kundër-terrorizmit, iu dha mundësia të prezantojnë punën e tyre përkatëse: projektin rajonal Kundër Krimit të Rënda në Ballkanin Perëndimor, STRIVE. Programi për parandalimin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm të Hedayah, projekti rajonal i Këshillit të Evropës në fushën e parandalimit dhe luftimit të ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit në burgjet në Ballkanin Perëndimor, projekti rajonal GCERF për RRR, si dhe rrjeti rajonal Pakti i BB nga CEPOL.

RNNC si forum karakterizohet nga një bashkëpunim i fortë midis të gjithë anëtarëve kombëtarë, rajonalë dhe ndërkombëtarë – ndërveprimet midis projekteve të financuara nga BE dhe përfituesve po ushqehen gjithnjë e më shumë në strategjitë kombëtare të luftimit të terrorizmit dhe parandalimit dhe luftimit të ekstremizmit të dhunshëm. Zhvillimi dhe zbatimi i mëtejshëm i Planit të Përbashkët të Veprimit për terrorizmin në BB, bazuar në Dialogët e ripërtërirë të CT, mbetet një prioritet për Ballkanin Perëndimor dhe BE, siç u tha gjatë takimit. Bashkëpunimi ndërkombëtar është e vetmja mënyrë efektive për të trajtuar terrorizmin, ekstremizmin e dhunshëm dhe sfidat e tjera të sigurisë ndërkufitare.

Takimi u mbështet nga projekti rajonal Kundër Krimit të Rënda në Ballkanin Perëndimor, i cili zbatohet nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Ministria e Brendshme Italiane dhe Qendra për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar (CILC), bashkëfinancuar nga Komisioni Evropian (DG NEAR), Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim Qeveria Gjermane (BMZ) dhe Ministria e Brendshme italiane, Sekretariati i IISG dhe IOM. Objektivi kryesor është forcimi i bashkëpunimit ndërkufitar për të luftuar krimin e rëndë dhe të organizuar në Ballkanin Perëndimor me institucionet dhe rrjetet e BE-së.