Drejtori i Qendrës CVE, Znj. Lejdi Dervishi realizoi një vizitë me Përfaqësuesin e Lartë UNICEF në Shqipëri, në ambientet e Qendrës Pritëse për të riatdhesuarit.

Qendra CVE merr pjesë në Forumin e 2të Ndërinstitucional për P/KEDH me pjesëmarrjen e profesionistëve të vijës së parë nga institucionet e burgjeve dhe atyre të shërbimit të provës
02/09/2021
Qendra CVE realizoi një takim me palën homologe maqedonase për shkëmbimin e eksperiencave mbi proceset e Rehabilitimit dhe Ri-integrimit të ish-luftëtarve të huaj dhe familjeve të tyre.
10/09/2021

Drejtori i Qendrës CVE, Znj. Lejdi Dervishi realizoi një vizitë me Përfaqësuesin e Lartë UNICEF në Shqipëri, në ambientet e Qendrës Pritëse për të riatdhesuarit.

Drejtori i Qendrës CVE, Znj. Lejdi Dervishi realizoi një vizitë me Përfaqësuesin e Lartë UNICEF në Shqipëri, në ambientet e Qendrës Pritëse për të riatdhesuarit.

Publisher: Cve.gov.al            09/09/2021

Drejtori i Qendrës CVE, Znj. Lejdi Dervishi ka realizuar një vizitë të shkurtër me Përfaqësuesin e Lartë të Fondit të Emergjencës së Kombeve të Bashkuara për Fëmijët në Shqipëri, Z. Roberto De Bernardi, në ambientet e Qendrës Pritëse për shtetasit e riatdhesuar.

Kjo vizitë u realizua në kuadër të bashkëpunimit të frytshëm të Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm me UNICEF, si dhe në vijimësi të mbështetjes që kjo organizatë e rëndësishme ndërkombëtare po ofron në procesin e rehabilitimit të të kthyerve nga kampet e luftës në Siri dhe Irak. Vizita u fokusua edhe në vëzhgimin e ambienteve të mundësuara nga UNICEF, si sallat rekreative për fëmijët dhe zyrat e intervistimit.