Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm prezanton në Konferencë e OSBE-së rrugëtimin progresiv të Shqipërisë në parandalimin dhe kundërshtimin e fenomenit të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) dhe Shoqatën Internacionale për Solidaritet (SHIS) trajnojnë mësuesit koordinatorë kundër ekstremizmit të dhunshëm të disa prej zyrave vendore arsimore në vend
26/03/2021
Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm trajnon Stafin e Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror të disa operatorëve në vend mbi arsyet që çojne në cënim nga fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm.
31/03/2021

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm prezanton në Konferencë e OSBE-së rrugëtimin progresiv të Shqipërisë në parandalimin dhe kundërshtimin e fenomenit të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.

“Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm prezanton në Konferencë e OSBE-së rrugëtimin progresiv të Shqipërisë në parandalimin dhe kundërshtimin e fenomenit të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.

  • Drejtori i Qendrës CVE, znj. Lejdi Dervishi mori pjesë në punimet e Konferencës së OSBE-së me temë: “Parandalimi i Terrorizmit dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit që çon në terrorizëm”. Fokusi i punimeve të konferencës ishte rreth rolit të veçantë dhe të shquar që gratë kanë në kundërshtimin e fenomenit të ekstremizmit të dhunshëm që çon në terrorizëm (VERLT). Në fjalën e saj, znj.Dervishi prezantoi rrugëtimin progresiv të Shqipërisë në parandalimin dhe kundërshtimin e këtij fenomeni si dhe nënvizoi se programi i parë i Rehabilitimit dhe Ri-integrimit që po zhvillohet në Shqipëri është produkt i një qasje të suksesshme të një bashkëpunimi të gjerë të shumë institucioneve dhe partnerëve.