Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm zhvilloi një takim me Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm trajnon Stafin e Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror të disa operatorëve në vend mbi arsyet që çojne në cënim nga fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm.
31/03/2021
Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm zhvilloi një takim me homologët kosovarë me qëllim shkëmbimin e përvojës në zbatimin e procesit të ri-integrimit
08/04/2021

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm zhvilloi një takim me Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm zhvilloi një takim me Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Publisher: Cve.gov.al            07/04/2021

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, znj. Lejdi Dervishi u takua me Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, z. Robert Gajda. Qëllimi i takimit ishte diskutimi mbi bashkëpunimin e mundshëm për fusha me interes të përbashkët, duke përforcuar kështu përpjekjet në drejtim të parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm në vendin tonë. Gjatë takimit, drejtori i Qendrës CVE parashtroi nevojën e angazhimit të të dy institucioneve në drejtim të paraqitjes së duhur të informacioneve sensitive për publikun nga media të caktuara.