Konfererenca Rajonale: Parandalimi i radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshem në platformat e rrjeteve sociale në Ballkanin Perëndimor

Konferenca Rajonale e Ballkanit Perëndimor mbi “Kundërshtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm së Bashku: Partneritet për Sukses”
04/06/2018
Takim rajonal midis Koordinatorëve Kombëtarë kundër Ekstremizmit të Dhunshëm të Shqipërisë dhe Kosovës
02/10/2018

Konfererenca Rajonale: Parandalimi i radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshem në platformat e rrjeteve sociale në Ballkanin Perëndimor