Qendra CVE koordinoi dhe monitoroi trajnimin e IDM-së për mbështetjen rehabilituese dhe riintegruese për personat e kthyer nga zonat e konfliktit

Qendra CVE kontribuoi në seminarin e OSBE-së mbi qeverisjen efektive të sektorit të sigurisë përmes partneritet ndërmjet institucioneve të sektorit të sigurisë dhe shoqërisë civile
22/11/2021
Qendra CVE në takim me Komisionin Europian mbi progresin në kuadër të implementimit të Planit të Përbashkët të Veprimit për Luftën Kundër Terrorizmit, mes BE-së dhe Vendeve të Ballkanit Perëndimor
23/11/2021

Qendra CVE koordinoi dhe monitoroi trajnimin e IDM-së për mbështetjen rehabilituese dhe riintegruese për personat e kthyer nga zonat e konfliktit

Qendra CVE koordinoi dhe monitoroi trajnimin e IDM-së për mbështetjen rehabilituese dhe riintegruese për personat e kthyer nga zonat e konfliktit

Publisher: Cve.gov.al            22/11/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm koordinoi  dhe monitoroi trajnimin e organizuar nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim me temë: “Mbështetja rehabilituese dhe riintegruese për personat që kthehen nga zonat e konfliktit”.

Trajnimi synoi rritjen e kapaciteteve të punonjësve të administratës publike dhe profesionistëve të vijës së parë në lidhje me zhvillimin dhe zbatimin e proceseve rehabilituese dhe ri-integruese për të kthyerit nga zonat e konfliktit.

Trajnimi u mbështet tek udhëzuesit për punonjësit e administratës publike dhe strukturave shtetërore rreth mbështetjes rehabilituese dhe riintegruese për personat që kthehen nga zonat e konfliktit, hartuar në kuadër të programit R&R.