Qendra CVE koordinoi trajnimin e organizuar nga IDM “Mbështetja rehabilituese dhe riintegruese për personat që kthehen nga zonat e konfliktit”.

Drejtori i Qendrës CVE përshëndeti Komitetin Drejtues Kombëtar të krijuar në kuadër të ndërtimit të kapaciteteve institucionale në Ballkanin Perëndimor për proceset RRR të LHT-ve dhe familjeve të tyre, organizuar nga IOM Albania
13/12/2021
Drejtori i Qendrës CVE prezantoi progresin e Shqipërisë në proceset RRR në Konferencën Ndërkombëtare “Roli i grave dhe fëmijve në terrorizëm”
16/12/2021

Qendra CVE koordinoi trajnimin e organizuar nga IDM “Mbështetja rehabilituese dhe riintegruese për personat që kthehen nga zonat e konfliktit”.

Qendra CVE koordinoi trajnimin e organizuar nga IDM “Mbështetja rehabilituese dhe riintegruese për personat që kthehen nga zonat e konfliktit”.

Publisher: Cve.gov.al            14/12/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm koordinoi dhe monitoroi trajnimin e organizuar nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim: “Mbështetja rehabilituese dhe riintegruese për personat që kthehen nga zonat e konfliktit”.

Trajnimi u organizua në kuadër të programit “Ri-integrimi i qëndrueshëm në komunitet i shtetasve shqiptarë të kthyer nga Siria, i cili po zbatohet në vendin tonë nga IDM, në bashkëpunim me Observatorin për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve dhe Qendrën e Gruas për Zhvillim dhe Kulturë në Shqipëri. Ky trajnim synoi rritjen e kapaciteteve të punonjësve të njësive të vetëqeverisjes vendore dhe profesionistëve të vijës së parë në lidhje me zhvillimin dhe zbatimin e proceseve rehabilituese dhe riintegruese për të kthyerit nga zonat e konfliktit.

Trajnimi u zhvillua me mbështetjen e Fondit Global të Angazhimit dhe Qëndrueshmërisë së Komunitetit (GCERF).