Qendra CVE merr pjesë në forumin e parë rinor “FORUMI RINOR I PAQES”

Qendra CVE, organizoi së bashku me prezencën e OSBE-së në Shqipëri, takim ndërkufitar të zyrtarëve nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, në Pogradec.
30/06/2021
Qendra CVE dhe IOM përfunduan fazën e parë të trajnimit të punonjësve rreth adresimit të procesit rehabilitues dhe ri-integrues në komunitet
15/07/2021

Qendra CVE merr pjesë në forumin e parë rinor “FORUMI RINOR I PAQES”

Qendra CVE merr pjesë në forumin e parë rinor “FORUMI RINOR I PAQES”

Publisher: Cve.gov.al 02/07/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në Forumin e Parë Rinor “FORUMI RINOR I PAQES” që u organizua nga organizata Qendra e Gruas për Zhvillim dhe Kulturë në kuadër të projektit “Një qasje e integruar për të promovuar gratë dhe të rinjtë Paqendërtues në Shqipëri”.

Përmes këtij projekti synohet të krijohen rrjete lokale që do të ofrojnë më shumë informacion dhe angazhim civil për komunitete më të sigurta dhe të qëndrueshme.

Qendra CVE referoi në forum me temën: “Roli i të rinjve në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm”. Kjo për arsyen, sepse një nga objektivat kryesorë të projektit është krijimi i rrjetit rinor mbi paqen dhe sigurinë “Aksioni i të rinjve shqiptarë për paqe”, me të rinj nga çdo bashki në vend.

Qendra CVE referoi në forum me temën: “Roli i të rinjve në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm”. Kjo për arsyen, sepse një nga objektivat kryesorë të projektit është krijimi i rrjetit rinor mbi paqen dhe sigurinë “Aksioni i të rinjve shqiptarë për paqe”, me të rinj nga çdo bashki në vend.