Qendra CVE në konferencën kombëtare “Krijimi i komuniteteve të qëndrueshme dhe aktivizimi i të rinjve përmes modelit “Shkolla Qendër Komunitare”

Qendra CVE së bashku me Qendrën për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes (CSDG) zhvilloi tryezën e punës në kuadër të projektit “Kryerja e kërkimit për drejtimin e mesazheve P/CVE në Bashkinë e Tiranës dhe mbështetja e Qendrës Shqiptare të CVE-së për zhvillimin e kapaciteteve kërkimore dhe strategjike të komunikimit”
28/01/2021
Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Oraganizata Terre des hommes firmosin marrëveshjen e bashkëpunimit mes tyre mbi procesin e ri-integrimit të të riatdhesuarve nga vendet e konfliktit
01/02/2021

Qendra CVE në konferencën kombëtare “Krijimi i komuniteteve të qëndrueshme dhe aktivizimi i të rinjve përmes modelit “Shkolla Qendër Komunitare”

Qendra CVE në konferencën kombëtare “Krijimi i komuniteteve të qëndrueshme dhe aktivizimi i të rinjve përmes modelit “Shkolla Qendër Komunitare”

Publisher: Cve.gov.al            28/01/2021

Qendra CVE mori pjesë në Konferencën Kombëtare “Krijimi i komuniteteve të qëndrueshme dhe aktivizimi i të rinjve përmes modelit “Shkolla Qendër Komunitare”, të organizuar nga Instituti për Ndërmjetësim dhe Demokraci (IDM). Konferenca u përshëndet nga Ambasadorja e SHBA-ve në Tiranë, nga Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe ekspertë të fushës.

Qendra CVE reflektoi ndërhyrjet e deritanishme në ngritjen e kapaciteteve, ndërgjegjësimin e administratës vendore dhe komunitetit, në identifikimin dhe referimin e rasteve, si dhe nënvizoi interesin për krijimin e një modeli të bazuar tek qasja shumë-sektoriale në nivel vendor për identifikimin e hershëm të ekstremizmit të dhunshëm, me qëllim rehabilitimin e të rinjve në shkollë dhe komunitet.