Qendra CVE përmbylli projektin me USAID/PLGP mbi fuqizimin e mekanizmave vendorë dhe të shoqërisë civile ndaj fenomenit të radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm

Qendra CVE mori pjesë në tryezën e punës mbi “Rolin e tolerancës fetare për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm” të organizuar në bashkëpunim me këshillin ndërfetar në Shqipëri
08/09/2020
Qendra CVE pjesë e konferencës “Edukim, qëndrueshmëri, gjithëpërfshirje” organizuar nga ambasadori Ndërkombëtar i lirisë së besimeve në departamentin e SH.B.A-së
17/09/2020

Qendra CVE përmbylli projektin me USAID/PLGP mbi fuqizimin e mekanizmave vendorë dhe të shoqërisë civile ndaj fenomenit të radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm

Qendra CVE përmbylli projektin me USAID/PLGP mbi fuqizimin e mekanizmave vendorë dhe të shoqërisë civile ndaj fenomenit të radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm

Publisher: Cve.gov.al            17/09/2020

Qendra CVE, në muajin qershor të vitit 2020, përmbylli projektin dy vjeçar 2018-2020 me organizatën për Planifikimin dhe Qeverisjen Lokale (PLGP), projekt ky i financuar nga Agjensia e SHBA-së për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) i cili u fokusua në rritjen e ndërgjegjësimit dhe qëndrueshmërisë ndaj drejtuesve të pushtetit lokal në zbatim të Strategjisë Kombëtare për Luftimin kundër Ekstremizmit të Dhunshëm. Ky bashkëpunim që u fokusua në çështjet socio-ekonomike, politike dhe kulturore në parandalim të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri, nisi në nëntor të vitit 2018. Qëllimi ishte promovimi i pjesëmarrjes qytetare, fuqizimi i mekanizmave vendorë dhe të shoqërisë civile për të ndërtuar komunitete të qëndrueshme ndaj fenomenit në bashkitë ku u shtri projekti.
Ky projekt u konkretizua përmes nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit mes Qendrës CVE dhe PLGP-së, më datë 16 Prill 2019.

 

Klikoni mbi linkun për të parë videon përmbyllëse të projektit dhe fjalën (nga minuta
14.30) e drejtorit të Qendrës CVE znj. Dervishi:

https://youtu.be/PSHjxvsBG40