Qendra CVE mori pjesë në tryezën e punës mbi “Rolin e tolerancës fetare për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm” të organizuar në bashkëpunim me këshillin ndërfetar në Shqipëri

Mundësi financimi të iniciativave të Organizatave të Shoqërisë Civile që punojnë në fushën e parandalimit dhe kundërshtimit të ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri
21/08/2020
Qendra CVE përmbylli projektin me USAID/PLGP mbi fuqizimin e mekanizmave vendorë dhe të shoqërisë civile ndaj fenomenit të radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm
17/09/2020

Qendra CVE mori pjesë në tryezën e punës mbi “Rolin e tolerancës fetare për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm” të organizuar në bashkëpunim me këshillin ndërfetar në Shqipëri

Qendra CVE mori pjesë në tryezën e punës mbi “Rolin e tolerancës fetare për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm” të organizuar në bashkëpunim me këshillin ndërfetar në Shqipëri

Publisher: Cve.gov.al            08/09/2020

Qendra CVE mori pjesë në tryezën e punës mbi “Rolin e Tolerancës Fetare për parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm” që u zhvilluanë bashkëpunim me Këshillin Ndërfetar në Shqipëri, në kuadër të projektit “Aktivitete edukative të bazuara në vlera, për të parandaluar Ekstremizmin e Dhunshëm tek të rinjtë në Shqipëri”. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian me mbështetje të Hedayah dhe implementohet nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit.

Apeli i përfaqësuesve të komuniteteve fetare për të rinjtë në Shqipëri ishte: “Asnjë shoqëri nuk është e mbrojtur nga fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit, ndaj përherë duhet të jemi të bashkuar dhe vigjilentë ndaj formave në të cilat ky fenomen shfaqet”, si dhe të qëndrojnë larg konflikteve.Të rinjtë të frymëzohen nga harmonia e toleranca fetare, dhe të respektojnë dialogun ndërfetar dhe mirëkuptimin mes besimeve të ndryshme.