Qendra CVE pjesë e aktivitetit të Këshillit të Evropës “Promovimi i kursit HELP për parandalimin e radikalizmit në Shqipëri”

Prezantohet Linja Telefonike Kombëtare për Ekstremizmin e Dhunshëm. Qendra CVE nënshkruan Marrrëveshje Mirëkuptimi me Ministrinë e Brendshme dhe Linjën e Këshillimit për Gra dhe vajza.
18/02/2021
Drejtori i Qendrës CVE në takim me Koordinatorin Nën-Rajonal të Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin
03/03/2021

Qendra CVE pjesë e aktivitetit të Këshillit të Evropës “Promovimi i kursit HELP për parandalimin e radikalizmit në Shqipëri”

Qendra CVE pjesë e aktivitetit të Këshillit të Evropës “Promovimi i kursit HELP për parandalimin e radikalizmit në Shqipëri”

Publisher: Cve.gov.al            26/02/2021

Qendra CVE mori pjesë në aktivitetin e organizuar nga Këshilli i Evropës “Promovimi i kursit HELP për parandalimin e radikalizmit në Shqipëri”. Ky kurs ka në qendër të tij rritjen e njohurive të punonjësve të sistemit të burgjeve për adresimin e çështjeve që kanë të bëjnë me radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm.

Drejtori i Qendrës CVE, znj. Lejdi Dervishi përshëndeti këtë aktivitet duke vlerësuar bashkëpunimin e vazhdueshëm me Këshillin e Evropës dhe njëherazi theksoi rëndësinë e iniciativave të tilla, të cilat kontribuojnë drejtpërdrejtë për rritjen e njohurive të punonjësve që angazhohen në institucionet e sistemit të burgjeve.