Qendra CVE zhvillon takimin e dytë me grupin ndërministror për realizimin e planit ndër-institucional të procesit të ri-integrimit të personave të kthyer nga Siria.

Qendra CVE vijon takimet ndërgjegjësuese në bashkitë Lushnje, Fier dhe në Vlorë
18/12/2019
“Përmes edukimit për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm”, është projekti më I ri nga qendra CVE, Ambasada Amerikane dhe SHIS
14/01/2020

Qendra CVE zhvillon takimin e dytë me grupin ndërministror për realizimin e planit ndër-institucional të procesit të ri-integrimit të personave të kthyer nga Siria.

Në pritje të kthimit të shtetasve shqiptarë nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak, Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm organizoi në qytetin e Vlorës takimin e dytë të punës së grupit ndërministror që merret me këtë ështje. Takimi synoi finalizimin e planeve institucionale ministrore në përputhje me planin e ri-integrimit të të kthyerve, si dhe përgatitjen e grupeve të punës për realizimin e planit i cili përfshin tre faza.

Gjatë takimit, grupet e punës të do ministrie detajuan hapat që janë të nevojshme të ndërmerren për zbatimin e planeve institucionale të ministrive përkatëse duke parashikuar masat, kohën dhe radhën e ndërhyrjeve, numrin e personelit që do të angazhohet, vendndodhjen, burimet financiare si dhe nevojat për secilën fazë ndërhyrjeje.