Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale trajnuan punonjës të disa institucioneve mbi të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale në raport me çështjet e P/CVE

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në Kursin e Avancuar të Programit të Shkencës për Paqe dhe Siguri të NATO-s për përfshirjen gjinore në përpjekjet kundër terrorizmit në Ballkanin Perëndimor
18/05/2021
Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë zhvilluan në Lezhë dhe Kurbin trajnimin e mësuesve koordinatorë kundër ekstremizmit të dhunshëm.
20/05/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale trajnuan punonjës të disa institucioneve mbi të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale në raport me çështjet e P/CVE

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale trajnuan punonjës të disa institucioneve mbi të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale në raport me çështjet e P/CVE

Publisher: Cve.gov.al            19/05/2021

Qendra CVE në bashkëpunim dhe me mbështetjen e zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale realizoi trajnimin me temë: “E drejta e informimit dhe mbrojtja e të dhënave personale në raport me çështjet e P/CVE-së – standardi bazë ligjor dhe rastet e kufizimeve të tyre”
Në trajnim morën pjesë punonjës të Qendrës CVE,  përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Brendshme, si dhe nga strukturat që punojnë në fushën e P/CVE-së. Trajnimi kishte për qëllim rritjen e kapaciteteve të punonjësve që punojnë në këtë fushë, për përmbushjen e detyrimeve ligjore përkatëse. Përveç trajtimit të bazës ligjore, në trajnim u sollën edhe raste konkrete nga praktika, të cilat u trajtuan në kontekstin e punës dhe të misionit të Qendrës CVE.

Ky është trajnimi i dytë që Qendra CVE realizoi në bashkëpunim me zyrën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.